Pla Estratègic 2016-2019

Aprofitant el projecte de la VI Assemblea de l’Escola Pia de Catalunya, la Federació AMPA de la Fundació Escola Cristiana (FECC) va idear un pla estratègic a desenvolupar en 4 anys (del 2011 al 2015). Va partir d’un anàlisi intern i extern del treball de les associacions i va analitzar-ne els punts forts i febles, per treballar a través de diferents accions els següents objectius estratègics: 

Cap comentari: