Qui som

OBJECTIUS


- Ser la representació de totes les famílies de l'escola, escoltant i recollint totes les opinions i buscant un consens en casos de conflicte.

- Actuar amb total transparència i difondre totes les informacions, negociacions, consensos, decisions que es preguin com a AFA.

- Donar suport i assistència a les famílies de tots els alumnes matriculats al centre sobre tot allò que fa referència  a l'educació dels seus fills.

- Apropar les famílies a l’escola (i viceversa) a través dels diversos mitjans de comunicació mútua i les activitats adients tot afavorint la relació família-escola, des de criteris de corresponsabilitat educativa.

- Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre escolar. 

- Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar.
 
- Promoure trobades, sortides, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor.
 

- Participar en programes i projectes per millorar la relació entre el centre educatiu i la societat, com els plans educatius d'entorn.
 

- Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa
 

- Organitzar conferències, tallers i activitats socioeducatives d'orientació a les famílies i afavorir la relació entre el conjunt de mares i pares.
 

- Promoure l’acció solidaria entre els propis associats i en benefici dels seus fills.
 

- Assistir i participar de les trobades i reunions de les diferents AFA de les Escoles Pia de Catalunya.

MEMBRES

Presidenta :            Coralí Balés Casaponsa
Vicepresident :       Joan Martín i Jutglar
Secretària :             Laura Olivas
Tresorera:               Sophie Crépin
Vocals :                   Omar Canal
                           Montse Faig
                           Adriana Gil
                           Elisabet Hortet
                           Enric Masllopart
                           Joan Reixach
                           Maria Pau Sagué
                           Anna Sánchez
                           Carme Vila