dimecres, 26 d’octubre de 2016

AVUI Assemblea AMIPA Escola Pia Olot

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA PIA D’OLOT

DIA : DIMECRES 26 D’OCTUBRE DEL 2016.

HORA : 21:00 en primera convocatòria, 21:30 en segona.

LLOC : MEDIATECA DE L’ESCOLA.

El desenvolupament de l’Assemblea està previst amb la següent proposta d’ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’ordre del dia.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea.
3. Informe de gestió del curs 2015-2016 i estat de comptes.
4. Presentació candidatures a la Junta pel curs 2016-2017, i elecció si s’escau.
5. Proposta i aprovació de quotes de l’associació.
6. Precs i preguntes

Coralí Balés Casaponsa
Presidenta AMPA Escola Pia Olot

Olot, 10 d’octubre de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari